Hiển thị 1–12 của 63 kết quả

Tủ âm sâu từ khoảng 20 độ trở xuống được gọi là âm sâu, tủ âm sâu để bảo quản các chất như huyết tương, chế phẩm máu, bảo quản vắc xin, bảo quản tinh trùng, bảo quản trong thời gian dài…

DANH SÁCH TỦ BẢO QUẢN ÂM SÂU

TỦ LẠNH NHIỆT ĐỘ -10 đến – 25 độ C

TÊN SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH

Mô tả

GIÁ THÀNH

Haier DW- 25L92

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Nhiệt độ: -10 đến – 25 độ C
 • Thể tích 92 Lít
 • Kích thước: (chiều rộng*chiều sâu*chiều cao):640 * 610 * 810
Liên hệ

Haier DW- 25L262

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Nhiệt độ: -10 đến – 25 độ C
 • Thể tích 262 Lít
 • Kích thước: (chiều rộng*chiều sâu*chiều cao):700 * 705 * 1665
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU NHIỆT ĐỘ -10 ~ -30 độ C

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH  Mô tả GIÁ THÀNH

TỦ ĐÔNG Y SINH HAIER DW 30L1280F 

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Nhiệt độ: -10 ~ -30 độ C
 • Thể tích: 1280 lít
 • Kích thước: (chiều rộng*chiều sâu*chiều cao): 1520 * 1065 * 1980
Liên hệ

Tủ đông y sinh Haier DW-30L818

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Nhiệt độ:-10 ~ -30 độ C
 • Thể tích: 818 Lít
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao)  988x950x1979
Liên hệ

TỦ Y TẾ HAIER DW- 30L508 

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Thể tích: 508 Lít
 • Nhiệt độ: -10 ~ -30 độ C
 • Kích thước(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao): 915 * 810 * 1860mm
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU PHCBi MDF- U334

 • Xuất sứ: PANASONIC
 • Thể tích: 274 Lít
 • Nhiệt độ: -20 đến -30 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 614 x 709 x 1620 mm
Liên hệ

TỦ LẠNH BẢO QUẢN Y TẾ PHCBi MU539HL

 • Xuất sứ: PANASONIC
 • Thể tích: 504 Lít
 • Nhiệt độ: -20 đến -30 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 793 x 770 x 1802 mm
Liên hệ

TỦ ĐÔNG Y TẾ MDF-437 -20 ~ -30 độ C

 • Xuất sứ: PANASONIC
 • Thể tích: 426 lít
 • Nhiệt độ: -20 đến -30 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1265 x 807 x 905 mm
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU DW-30L420F -20 ~ -30 độ C

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Thể tích:420 Lít
 • Nhiệt độ: -10 ~ -30 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 950 * 920 * 1900mm
Liên hệ

Tủ đông y tế DW 30L278 -20 ~ -30 độ C

 • Xuất sứ: Haier – Trung Quốc
 • Thể tích:278 Lít
 • Nhiệt độ: -10 ~ -30 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 745 * 675 * 1810mm
Liên hệ

Tủ MDF – U731M-20 ~ -30 độ C

 • Xuất sứ: PHCBi- PANASONIC
 • Thể tích: 690 Lít
 • Nhiệt độ: -20 ~ -30 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 770 * 830 * 1955mm
Liên hệ

Tủ MDF – MU339 -20 ~ -30 độ C

 • Xuất sứ: PHCBi- PANASONIC
 • Thể tích: 369 Lít
 • Nhiệt độ: -20 đến -30 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 616 * 770 * 1802mm
130.000.000 ĐỒNG

 TỦ ÂM SÂU NHIỆT ĐỘ -20 đến -40 độ C

Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả Giá thành

Tủ âm sâu Haier DW-40W380

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 380 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao)1554 * 724 * 838mm
Liên hệ

Tủ đông y sinh DW-40W255

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 255 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao)1243 * 724 * 838mm
Liên hệ

Tủ bảo quản Haier DW-40W100

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 100 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 685 * 650 * 810mm
Liên hệ

Tủ đông y sinh HAIER  DW-40L568L

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 568 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 848 * 951 * 1780 mm
Liên hệ

TỦ HAIER DW – 40L50L508-20 đến -40 độ

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 508 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 940 * 845 * 1860 mm
Liên hệ

Tủ đông y tế Haier DW- 40L278

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 278 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 770 * 710 * 1810 mm
Liên hệ

Tủ đông y sinh DW – 40L262

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 262 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 700 * 705 * 1665 mm
Liên hệ

TỦ Y TẾ HAIER DW-40L92

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 92 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 640 * 610 * 810 mm
Liên hệ

TỦ ĐÔNG MDF-U5412

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 482 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 804 x 772 x 1802 mm
Liên hệ

TỦ  MDF-MU549DHL-20 đến -40 độ

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 479 Lít
 • Nhiệt độ:-20 đến -40 độ
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 793 x 770 x 1802 mm mm
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU NHIỆT ĐỘ  -30 ĐẾN -60 độ C

Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả Giá thành

Tủ đông Haier DW-60W389

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 389 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1655 * 770 * 950mm
Liên hệ

Tủ đông Haier DW-60W259 -30 ~ -60 độ C

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 259 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1210 * 770 * 950mm
Liên hệ

Tủ đông Haier DW-60W258 -30 ~ -60 độ C

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 259 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1210 * 770 * 950mm
Liên hệ

Tủ đông bảo quản Haier DW-60W139 -30 ~ -60 độ C 

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 139 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 790 * 770 * 950 mm
Liên hệ

TỦ ĐÔNG  BẢO QUẢN Y SINH DW-60W138

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 139 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 790 * 770 * 950 mm
Liên hệ

Tủ ARCTIKO LTF 255

 • Xuất sứ: ARCTIKO – ĐAN MẠCH
 • Thể tích: 133 Lít
 • Nhiệt độ:-30 ~ -60 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 810 x 760 x 1090 mm
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU NHIỆT ĐỘ -40 ~ -86 độ C

Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả Giá thành

Tủ đông âm sâu TwinCool Haier DW-86L578S

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 578 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 895 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông âm sâu Haier DW-86L728ST 

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 728 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1046 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu Haier DW-86L579BP

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 579 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 895 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông Haier DW-86L579BPT

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 579 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 895 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông âm sâu Haier DW-86L729BP

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 729 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1046 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông Haier DW-86L729BPT

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 729 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1046 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông âm sâu DW-86L829BPT

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 829 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1145 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ lạnh bảo quản Haier DW-86L959BP

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 959 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1296 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu Haier DW86W100J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 100 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 769 * 825 * 1120 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu Haier DW-86W420J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 420 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 2130 * 870 * 1020 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu Haier DW-86L388J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 388 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 830 * 998 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông Haier DW86L490J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 490 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 860 * 900 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ bảo quản Haier DW-86L578J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 578 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 895 * 980 * 1960 mm
Liên hệ

Tủ lạnh âm sâu Haier DW-86L728J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 728 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1041 * 980 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ lạnh bảo quản nhiệt độ DW-86L828J

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 828 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1145 * 980 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ lạnh âm sâu Haier DW-86L419

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 419 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 830 * 980 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu Haier DW-86L579

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 579 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 903 * 980 * 1960 mm
Liên hệ

Tủ lạnh Haier DW-86L829

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 829 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -86 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1153 * 980 * 1980 mm
Liên hệ

Tủ đông mini ULT DW-80WZ15

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 15 Lít
 • Nhiệt độ:-40 ~ -80 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 690 * 320 * 485 mm
Liên hệ

Tủ siêu âm sâu MDF U74W

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 728 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1010 x 870 x 2010 (mm)
Liên hệ

Tủ lạnh nhiệt độ -86 độ PHCBi MDF-DU900V VIP ULT Freezer

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 845 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1150 x 870 x 1990 mm (mm)
Liên hệ

Tủ âm sâu MDF DU 502VH-PE

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 528 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 790 x 882 x 1993 mm
Liên hệ

Tủ lạnh âm MDF DU702VH-PE VIP ECO ULT Freezer

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 729 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1030 x 882 x 1993 mm
Liên hệ

Tủ âm 90 độ MDF- DU901VHL

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 845 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1150 x 870 x 1993 mm
Liên hệ

Tủ đông MDF- DC500VX TwinGuard ULT

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 575 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 2010 x 845 x 1070 mm
Liên hệ

Tủ lạnh âm sâu MDF-DU502VX-PE

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 528 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 790 x 882 x 1992 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu MDF-DU302VX TwinGuard ULD 

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 360 lít
 • Nhiệt độ:-50 đến -86 ° C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 670 x 882 x 1840 mm
Liên hệ

TỦ ÂM SÂU NHIỆT ĐỘ -126 ~ -150 độ C

Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả Giá thành

Tủ đông âm sâu Haier DW-150W200

 • Xuất sứ: Haier- Trung Quốc
 • Thể tích: 200 lít
 • Nhiệt độ:-126 ~ -150 độ C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1670 * 850 * 1060 mm
Liên hệ

Tủ âm sâu MDF-C2156VAN-PE

 • Xuất sứ: PHCBi- PANASONIC
 • Thể tích: 231 lít
 • Nhiệt độ:-130 ~ -150 °C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1730 x 765 x 1010 mm
Liên hệ

Tủ đông nhiệt độ âm sâu MDF 1156 

 • Xuất sứ: PHCBi- PANASONIC
 • Thể tích: 108 lít
 • Nhiệt độ:-130 ~ -150 °C
 • Kích thước:(chiều rộng*chiều sâu*chiều cao) 1400 x 800 x 945 mm
Liên hệ

Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị y tế.

Danh sách sản phẩm tủ bảo quản máu.

Danh sách tủ bảo quản dược phẩm


Tủ bảo quản âm sâu tùy theo nhiệt độ bảo quản..
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo