Máy kiểm tra mài mòn ướt BGD 526 BIUGED

 • Tên sản phẩm: Máy kiểm tra mài mòn ướt BGD 526 BIUGED
 • Mã sản phẩm:
  • BGD 526/1 Máy kiểm tra độ mài mòn ướt (ASTM D 2486)
  • BGD 526/2 Máy kiểm tra độ mài mòn ướt ( ISO 11998 )
  • BGD 526/3 Máy thử mài mòn ướt (ASTM D 3450) 
  • BGD 526/4 Máy kiểm tra độ mài mòn ướt (ASTM D 4213)
  • BGD 526/5 Máy kiểm tra độ mài mòn ướt (ASTM D 4828)
  • BGD 526/6 Máy kiểm tra mài mòn ướt (DIN 53778)
  • BGD 527 Máy kiểm tra độ mài mòn ướt (ASTM D 2486& ISO 11998)
 • Xuất xứ: Biuged – Trung Quốc

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo