NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ATC-100L

  • Tên sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng ATC 100 Lít
  • Thể tích: 100 Lít
  • Nhiệt độ tối đa: 134 độ C
  • Áp xuất làm việc: 0,22MPa

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo