Nồi hấp y tế đứng Biobase BKQ-B II

  • Tên sản phẩm: Nồi hấp y tế đứng Biobase BKQ-B II
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: BKQ-B50II/BKQ-B75II/BKQ-B100II/BKQ-B120II/BKQ-B150II/BKQ-B200II
  • Thể tích: 50 Lít/ 75 Lít/ 100 Lít/ 120 Lít/150 Lít/ 200 Lít
  • Nhiệt độ
    • BKQ-B50II/BKQ-B75II/BKQ-B100II/BKQ-B120II/  Nhiệt độ -105 ~ 136 ℃
    • BKQ-B150II/BKQ-B200II-  Nhiệt độ 50 ~ 134 ℃

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo