Tủ sấy nhiệt độ cao 400 ° C, 500 ° C và 600 ° C – LHT Carbolite-Gero

  • Tủ sấy nhiệt độ cao 400 ° C, 500 ° C và 600 ° C – LHT Carbolite-Gero
  • Mã sản phẩm:
    • Loại 400 ° C: LHT 4/30 | LHT 4/60 | LHT 4/120
    • Loại 500 ° C: LHT 5/30 | LHT 5/60 | LHT 5/120
    • Loại 600 ° C : LHT 6/30 | LHT 6/60 | LHT 6/120
  • Thể tích 30 Lít/ 60 Lít/ 120 Lít
  • Xuất xứ: Carbolite-Gero – Châu Âu

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo