Cân sấy ẩm DHS-16/ DHS-16A/ DHS-20A

  • Tên sản phẩm:Cân sấy ẩm DHS
  • Mã sản phẩm:
    • DSH-16
    • DHS-16A
    • DHS-20A
  • Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo