Hệ thống điện di mao quản CAPEL-105M Lumex Instruments

  • Tên sản phẩm: Hệ thống điện di mao quản CAPEL-105M Lumex Instruments.
  • Mã sản phẩm:  CAPEL-105M
  • Xuất xứ: Lumex Instruments – Canada

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo