Máy quang phổ FT-NIR INFRALUM FT-12 Lumex Instruments

  • Tên sản phẩm: Máy quang phổ FT-NIR INFRALUM FT-12 Lumex Instruments.
  • Mã sản phẩm: FT-NIR INFRALUM FT-12 
  • Xuất sứ: Lumex Instruments.- Anh Quốc.

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo