Máy điện di mao quản CAPEL 205 Lumex Instruments

  • Tên sản phẩm: Máy điện di mao quản CAPEL 205 Lumex Instruments.
  • Mã sản phẩm: CAPEL 205
  • Xuất sứ: Lumex Instruments – Canada

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo