FFE Lab1st thiết bị chưng cất màng mỏng

  • Tên sản phẩm: FFE Lab1st thiết bị chưng cất màng mỏng
  • Xuất sứ: Lab1st-  Trung Quốc
  • Mã sản phẩm:

FFE-50L/ FFE-100L/ FFE-200L/ FFE-300L/ FFE-500L/ FFE-1000L…

  • Công xuất: Tùy chon từng model

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo