Lò ống kiểm tra Carbon, Hydro & Sulfur CFM Carbolite-gero

 • Tên sản phẩm: Lò ống kiểm tra Carbon, Hydro & Sulfur CFM Carbolite-gero
 • Mã sản phẩm: 
  • CFM 12/1 Nhiệt độ tối đa 1200 độ C với 1 ống .
  • CFM 2/12 Nhiệt độ tối đa 1200 độ C với 2 ống .
  • CFM 14/1 Nhiệt độ tối đa 1400 độ C với 1 ống .
  • CFM 14/2 Nhiệt độ tối đa 1400 độ C với 2 ống .
  • CFM 14/1 AUX Nhiệt độ tối đa 1400 độ C với 1 ống + bộ gia nhiệt phụ trợ.
  • CFM 14/2 AUX Nhiệt độ tối đa 1400 độ C với 2 ống + bộ gia nhiệt phụ trợ.
 • Xuất sứ: Carbolite-gero Đức Anh

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo