Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn SN

 • Tên sản phẩm: Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn SN
 • Mã sản phẩm: 
  • SN-0.5 Thể tích 0.5 Lít
  • SN-1 Thể tích 1 Lít
  • SN-5 Thể tích 5 Lít
  • SN-10 Thể tích 10 Lít
  • SN-20 Thể tích 20 Lít
  • SN-30 Thể tích 30 Lít
  • SN-48 Thể tích 48 Lít
  • SN-96 Thể tích 96 Lít
  • SN-100 Thể tích 100 Lít
  • SN-120 Thể tích 120 Lít
  • SN-150 Thể tích 150 Lít
  • SN-200 Thể tích 200 Lít
 • Xuất sứ: Trung Quốc.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo