Máy đo điểm nóng chảy Mettler Toledo MP Series (RT 300 -400 °C)

 • Tên sản phẩm: Máy đo điểm nóng chảy Mettler Toledo MP Series (RT 300 -400 °C).
 • Mã sản phẩm: 
  •  MP30 Mettler Toledo nhiệt độ RT – 300°C đo điểm nóng chảy
  •  MP55 Mettler Toledo Nhiệt độ RT – 300 °C  đo điểm nóng chảy trượt, điểm nóng chảy.
  •  MP70 Mettler Toledo Nhiệt độ RT – 350 °C đo điểm nóng chảy
  •  MP80 Mettler Toledo Nhiệt độ RT – 350 °C đo điểm sôi, điểm đục, điểm nóng chảy trượt, điểm nóng chảy.
  • MP90 Mettler Toledo Nhiệt độ RT – 400 °C12 đo điểm nóng chảy.
 • Xuất xứ: Mettler Toledo – Thụy Sĩ.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo