Bể khuấy từ nhiệt độ cao/thấp DHJF (-40~99 ℃)

  • Tên sản phẩm: Bể khuấy từ nhiệt độ cao/thấp DHJF (-40~99 ℃)
  • Mã sản phẩm: 
    • DHJF-4002 Nhiệt độ -40~99 thể tích 2 Lít
    • DHJF-4010 Nhiệt độ -40~99 thể tích 10 Lít
    • DHJF-4005 Nhiệt độ -40~99 thể tích 5 Lít
    • DHJF-2005 Nhiệt độ -20~99 thể tích 5 Lít

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo