Bể ổn nhiệt tuần hoàn Labtech LCP (-30°C đến 90°C)

 • Tên sản phẩm: Bể ổn nhiệt tuần hoàn Labtech LCP.
 • Mã sản phẩm    
  • LCP-R210 Thể tích 10 Lít Điều khiển Program
  • LCP-R220 Thể tích 19 Lít  Điều khiển Program
  • LCP-R230 Thể tích 28 Lít Điều khiển Program
  • LCP-R240 Thể tích 42 Lít  Điều khiển Program
  • LCP-R260 Thể tích 60 Lít Điều khiển Program
  • LCC-R110 Thể tích 10 Lít Điểu khiển PID 
  • LCC-R120 Thể tích 19 Lít Điểu khiển PID
  • LCC-R130 Thể tích 28 Lít Điểu khiển PID
  • LCC-R140 Thể tích 42 Lít Điểu khiển PID
  • LCC-R160 Thể tích 60 Lít Điểu khiển PID.
 • Nhiệt độ -30- 90 độ C
 • Xuất sứ: Labtech – Hàn Quốc.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo