Thiết bị tuần hoàn nhiệt nóng lạnh RHC

 • Tên sản phẩm: Thiết bị tuần hoàn nhiệt nóng lạnh RHC
 • Mã sản phẩm:
  • RHC – 0510 Nhiệt độ tối đa -5 độ C. Thể tích 10 Lít
  • RHC – 1010 Nhiệt độ tối đa -10 độ C. Thể tích 10 Lít
  • RHC – 2010 Nhiệt độ tối đa -20 độ C. Thể tích 10 Lít
  • RHC – 3010 Nhiệt độ tối đa -30 độ C. Thể tích 10 Lít
  • RHC – 4010 Nhiệt độ tối đa -40 độ C. Thể tích 10 Lít
  • RHC – 0520 Nhiệt độ tối đa -5 độ C. Thể tích 20 Lít
  • RHC – 1020 Nhiệt độ tối đa -10 độ C. Thể tích 20 Lít
  • RHC – 2020 Nhiệt độ tối đa -20 độ C. Thể tích 20 Lít
  • RHC – 3020 Nhiệt độ tối đa -30 độ C. Thể tích 20 Lít
  • RHC – 4020 Nhiệt độ tối đa -40 độ C. Thể tích 20 Lít
  • RHC – 0530 Nhiệt độ tối đa -5 độ C. Thể tích 30 Lít
  • RHC- 1030 Nhiệt độ tối đa -10 độ C. Thể tích 30 Lít
  • RHC – 2030 Nhiệt độ tối đa -20 độ C. Thể tích 30 Lít
  • RHC – 3030 Nhiệt độ tối đa -30 độ C. Thể tích 30 Lít
  • RHC – 4030 Nhiệt độ tối đa -40 độ C. Thể tích 30 Lít
 • Xuất sứ: Trung Quốc.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo