Lò nạp đáy lõi than chì – HTBL GR Carbolite-gero

  • Tên sản phẩm: Lò nạp đáy lõi than chì – HTBL GR Carbolite-gero
  • Mã sản phẩm: 
    • HTBL-H 50 GR/22-1G
    • HTBL 50 GR/22-1G
    • HTBL 80 GR/22-1G
    • HTBL 200 GR/22-1G

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo