Lò nạp đáy LHT 01/17 | LHT 02/17 Nabertherm 1650 ° C

  • Tên sản phẩm: Lò nạp đáy Nabertherm 1650 ° C
  • Mã sản phẩm:
    • LHT 01/17 Thể tích 1 lít nhiệt độ tối đa 1650 độ C
    • LHT 02/17 Thể tích 2 lít nhiệt độ tối đa 1650 độ C
  • Xuất sứ: Nabertherm – Đức.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo