Lò nung bàn di động GFM Nabertherm

 • Tên sản phẩm: Lò nung bàn di động GFM Nabertherm
 • Mã sản phẩm: 
  • GFM420 diện tích làm nóng 1.57 m2
  • GFM520 diện tích làm nóng 1.4 m2
  • GFM600 diện tích làm nóng 2.03 m2
  • GFM920 diện tích làm nóng 2.44 m2
  • GFM1050 diện tích làm nóng 2.79 m2
  • GFM 1425 diện tích làm nóng 3.79 m2.

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo