Máy quang kế ngọn lửa FF-200 Cole-Parmer®

  • Tên sản phẩm:Máy quang kế ngọn lửa FF-200 Cole-Parmer®
  • Phạm vi 120 đến 160 mmol/L Na, 0 đến 10,0 mmol/LK
  • Tính đặc hiệu.
  • Sự can thiệp từ Na/K và Li có nồng độ bằng nhau đến các nguyên tố thử nghiệm sẽ <0,5%
  • Tuyến tính<2% Lỗi khi 3 ppm Na/K và 5 ppm Li được đặt thành 100
  • Xuất xứ: Anh Quốc

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo