Lò chân không HTK MO / HTK W – Carbolite gero

 • Tên sản phẩm: Lò chân không HTK MO / HTK W – Carbolite gero (Lõi kim loại)
 • Mã sản phẩm
  • HTK MO lõi Molypden nhiệt độ tối đa 1600 độ C với 3 model 
   • HTK 8 MO/16-1G Thể tích 8 Lít
   • HTK 25 MO/16-1G Thể tích 25 Lít
   • HTK 80 MO/16-1G Thể tích 80 Lít.
  • HTK W Lõi Vonfram nhiệt độ tối đa 2200 độ C với 2 model.
   • HTK 8 W/22-1G Thể tích 8 Lít
   • HTK 25 W/22-1G Thể tích 25 Lít.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo